برچسب: خودشناسی

روان شناسی (خودشناسی) 0

روان شناسی (خودشناسی)

روان شناسی (خودشناسی) من، در جهان عشق و پذیرش ساکنم. پذیرش من، به راحتی می‌پذیرم اگر بخواهم، همان گونه که هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم که دیگران را نیز،...