برچسب: داده هاي خام

پروژه  بررسی آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 0

پروژه بررسی آمار میزان برق مصرفی ۳۵ خانوار

پروژه بررسی آمار میزان برق مصرفی ۳۵ خانوار مقدمه:مهمترین وظیفه ی مدیران و برنامه ریزان اتخاذ تصمیم به موقع است این امر زمانی فراهم است که اطلاعات کافی در زمینه موردنظر در دسترس باشد....