برچسب: داده های رشته ی ریاضی

پروژه آمار معدل دانش آموزان 0

پروژه آمار معدل دانش آموزان

پروژه آمار معدل دانش آموزان مقدمه :داده های رشته ی تجربی : ( داده های A )داده های رشته ی ریاضی ( داده های B )داده های رشته ی انسانی : ( داده های...