برچسب: داد و ستد

تحقیق قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی 0

تحقیق قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

چکیده: تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که...

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي 0

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بخشی از متن اصلی : مقدمه قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها...