برچسب: داروهاي كاهنده

هیپرلیپیدها – چربی ها 0

هیپرلیپیدها – چربی ها

هیپرلیپیدها – چربی ها هیپرلیپدمیا: هایپرلیپیدمی عبارت است از سطح بالای چربیهای خون شامل کلسترول و تری گلسیریدها هستند. تعدادی از ترکیبات شیمیایی مختلف در غذاها در بدن تحت نام لیپدها یا چربیها طبقه‌بندی...