برچسب: داستان

بررسی طبقه بندی داستانها 0

بررسی طبقه بندی داستانها

بررسی طبقه بندی داستانها بخشی از متن اصلی : مقدمه اما شاید هیچکس نتواند به سؤال چگونه می توان داستان نویس  موفقی  شد، پاسخ کاملی بدهد. زیرا همه  کم و بیش با این حقیقت...

تحقیق در مورد نقد داستان 0

تحقیق در مورد نقد داستان

تحقیق در مورد نقد داستان تحقیق در مورد نقد داستان بخشی از متن اصلی : تمام انرژی و عصاره‌ی روحتان را در یک داستان می‌ریزید. شب‌ها و روزها بر سر یک صفحه وقت می‌گذارید...