برچسب: دانلود تحقیق برنامه ریزی شهری

پایان نامه برنامه ریزی شهری 0

پایان نامه برنامه ریزی شهری

مقدمه:پیدا کردن قاعده ای برای تفکیک زمین که نیاز به مسکن از طریق آن بهترین وجه ممکن (بطور بهینه) برآورده شود و برای همه چیز، در همه مکانها و همه زمانها جواب داشته باشد...