برچسب: دانلود پاورپوینت حسابداری

افشاء در حسابداری مالی 0

افشاء در حسابداری مالی

توضیحات:مربوط به درس تئوری حسابداری ۲ قسمتی از متن: هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات ، عملیات و ورودیهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک...

پاورپوینت درس اصول حسابداری 2 0

پاورپوینت درس اصول حسابداری ۲

توضیحات :این درس بعداز درس اصول حسابداری ۱ ودر نیمسال دوم رشته حسابداری باید گذرانده شود.مقدمه:تاکید بر سیستم  حسابداری دستی  بر این اساس است  که  این سیستم  و مفاهیم  دفاتر روزنامه  و  معین  در...

پاورپوینت شواهد حسابرسی 0

پاورپوینت شواهد حسابرسی

پاورپوینت شواهد حسابرسی بخشی از متن:یکی از عمده ترین کارهای حسابرسی داخلی، گردآوری شواهد حسابرسی ست که برای پشتیبانی از قضاوتهای حرفه ای به کار می رود.استانداردهای حسابرسی داخلی بر اهمیت شواهد حسابرسی تأکید...

پاورپوینت شواهد حسابرسی 0

پاورپوینت شواهد حسابرسی

پاورپوینت شواهد حسابرسی بخشی از متن:یکی از عمده ترین کارهای حسابرسی داخلی، گردآوری شواهد حسابرسی ست که برای پشتیبانی از قضاوتهای حرفه ای به کار می رود.استانداردهای حسابرسی داخلی بر اهمیت شواهد حسابرسی تأکید...