برچسب: دانلود پایان نامه تعامل انسان

پایان نامه تعامل انسان-کامپيوتر مبتنی بر عامل برای نابينايان 0

پایان نامه تعامل انسان-کامپیوتر مبتنی بر عامل برای نابینایان

پایان نامه تعامل انسان-کامپیوتر مبتنی بر عامل برای نابینایان پایان نامه تعامل انسان-کامپیوتر مبتنی بر عامل برای نابینایان چکیده: رضایت¬مندی کاربران در طراحی واسط¬های کاربری بسیار حائز اهمیت می¬باشد. اغلب واسط-های کاربری موجود، افرادی...