برچسب: دانلود پایان نامه داده کاوي و اکتشاف دانش

پایان نامه داده کاوي و اکتشاف دانش 0

پایان نامه داده کاوی و اکتشاف دانش

پایان نامه داده کاوی و اکتشاف دانش پایان نامه داده کاوی و اکتشاف دانش چکیده: داده کاوی پل ارتباطی میان علم آمار ،  علم کامپیوتر ،  هوش مصنوعی ،  الگوشناسی ،  فراگیری ماشین و...