برچسب: دانلود پروژه متلب

دانلود برنامه پروژه تشخیص رنگ با متلب 0

دانلود برنامه پروژه تشخیص رنگ با متلب

توضیحات: این برنامه رنگ مورد نظر را تشخیص داده و آن را در زمینه سیاه با رنگ سفید جدا میکند. این برنامه شامل سه فایل متلب است که به سه بخش جداگانه تقسیم شده...

پروژه متلب حل عددی و معادلات ارتعاشات یک سیستم با تحریک هارمونیک 0

پروژه متلب حل عددی و معادلات ارتعاشات یک سیستم با تحریک هارمونیک

پروژه متلب حل عددی و معادلات ارتعاشات یک سیستم با تحریک هارمونیک پروژه متلب حل عددی و معادلات ارتعاشات یک سیستم با تحریک هارمونیکدانلود پروژه حل عددی برنامه نویسی متلب و حل دقیق معادلات...