برچسب: دانلود پروژه کارآموزی برق

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، نیروگاه 0

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، نیروگاه

فهرست:مصرف داخلی نیروگاه مشخصات مصرف داخلی نیروگاه نکا مصرف داخلی ترانس اگزیلری (کمکی) (BT) ، ترانس سه سیم پیچهسیستم اتومات تغییر تغذیه داخلی واحدهاشرایط لازم جهت عملکرد صحیح سیستم PAPID CHAN GE OVERقسمتهای مهم...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق؛ مرکزمخابرات مهدیه 0

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق؛ مرکزمخابرات مهدیه

فهرست :فصل اول :آشنایی کلی با مکان کار آموزی –  تاریخچه مخابرات در ایران –  تاریخچه تاسیس شرکت مخابرات  – ارکان وتشکیلات کلی شرکت مخابرات استان تهران  فصل دوم :ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی...