برچسب: دانلو

پاورپوینت چرخدنده ها 0

پاورپوینت چرخدنده ها

چرخدنده ها:به جرات می توان گفت در تمامی سیستم های انتقال قدرت از دنده ها استفاده شده است.به کمک دنده ها می توان به راحتی گشتاور های مختلفی را به دست آورد.برای به دست...

طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر 0

طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر

توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید و مونتاژ کامپیوتر با ظرفیت ۲۵۰ دستگاه در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.مقدمه:افزایش روزافزون کاربرد رایانه در عصر حاضر، منجر...

طرح توجیهی تولید نخ پلی استر POY 0

طرح توجیهی تولید نخ پلی استر POY

توضیحات:مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نخ پلی استر POY با ظرفیت ۱۰۰۰۰ تن در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. فهرست مطالب:خلاصه طرحفصل اول: معرفی نخ پلی استر...

مدیریت بحران 0

مدیریت بحران

مدیریت بحران مقدمه: بی گمان بحرانها پدیده هایی بسیار پیچیده و گوناگونند.کاملا با بساطت و یک چهرگی بیگانه اند.سریع حادث می شوند، سریع اشاعه می یابندو سریع تخریب می کنند، منافع استراتژیک را تهدید...

بررسی هماهنگ نیروگاه بادی  و تلمبه ای ذخیره ای  در بازار روز - پیش و خدمات جانبی 0

بررسی هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه ای ذخیره ای در بازار روز – پیش و خدمات جانبی

بررسی هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه ای ذخیره ای در بازار روز – پیش و خدمات جانبی چکیده:در این مقاله ،الگوریتم پیشنهادی در برنامه ریزی تولید و مشارکت نیرو گاه های بادی و تلمبه...