برچسب: نرم افزارهای سنجش از دور

اموزش نرم افزار ENVI4.8 0

اموزش نرم افزار ENVI4.8

اموزش نرم افزار ENVI4.8 این فایل اموزش کامل و گام گام نرم افزار سنجش از دور با عنوان  انوی ۴٫۸ می باشد . در این فایل تک تک مراحل عملی اجرای این نرم افزار...