برچسب: نرم افزار اتوکد

متره منزل مسکونی 4 طبقه 0

متره منزل مسکونی ۴ طبقه

توضیحات: دانلود پروژه نقشه کشی اتوکد برای دانشجویان رشته عمران، متره منزل مسکونی ۴ طبقه در  12 نقشه کامل اتوکد با تمام جزئیات و محاسبات. دانلود فایل