برچسب: نرم افزار حسابداری سورن

گزارش کارآموزی رشته حسابداری (آشنایی با نرم افزار حسابداری سورن) 0

گزارش کارآموزی رشته حسابداری (آشنایی با نرم افزار حسابداری سورن)

مقدمه:نرم افزار حسابداری سورن جهت مکانیزه نمودن فعالیت های مالی در قالب سیستم های حسابداری دریافت وپرداخت انبار داری و خرید وفروش طراحی شده است.دراین نرم افزار علاوه بر اینکه یکپارچگی وارتباط متقابل بین...