برچسب: نشان دادن اطلاعات دانشجو در سی شارپ

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ) 0

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ) ۱ – با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید(نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس ) ۲ – با انتخاب رکورد...

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c# 0

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c#

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c# حاوی سورس و فایل اجرایی با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید ( نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس...