برچسب: پایان نامه

مقاله بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور 0

مقاله بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور

مقاله بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور چکیده: در این مقاله خواص مکانیکی سطح مقطع چرخدنده سرمیل سوپاپ تهیه شده به روش...

مقاله بررسی خواص تریبولوژیكی فولاد گرم كارAISI H 13 كربن بوردهی شده توسط روش پلاسمای الكترولیتی 0

مقاله بررسی خواص تریبولوژیکی فولاد گرم کارAISI H 13 کربن بوردهی شده توسط روش پلاسمای الکترولیتی

مقاله بررسی خواص تریبولوژیکی فولاد گرم کارAISI H 13 کربن- بوردهی شده توسط روش پلاسمای الکترولیتی چکیده: فرآیند کربن، بوردهی در محیط پلاسمایی الکترولیتی به عنوان یک روش جدید در زمینه سخت کاری فولاد مطرح...

مقاله بررسی نحوه تولید مس و تركیب سرباره در كارگاه باستانی فلزكاری كمجان 0

مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان

مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان چکیده: روستای کمجان در شهرستان نظنز استان اصفهان از مناطق مهم باستانی ذوب فلزات در ایران است. مطالعات باستانشناسی بر روی قطعات...

مقاله اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد 0

مقاله اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد

چکیده: دراین تحقیق میزان بازدارندگی پیریدین به تنهایی و مخلوطی از پیریدین و یدید پتاسیم روی فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی پتاسیودینامیک Ac امپدانس و روش غوطه وری بدست...

مقاله قابلیت تولید فولادهای تفجوشی شده كم آلیاژ كروم مولیبدن دار 0

مقاله قابلیت تولید فولادهای تفجوشی شده کم آلیاژ کروم مولیبدن دار

چکیده: در بساری از کاربردهای، قطعات آهنی تفجوشی شده نتالورژی پودر، جایگزین های مناسبی برای آلیاژهای کارشده می باشند. این امر به دلیل هزینه تمام شده کمتر، کارآیی بالاتر و قاللیت تولید این قطعات با...

نقش فشار پرس و افزودنی های كمك آسیاب بر دانسیته خام هاردمتال های WC-xCo 0

نقش فشار پرس و افزودنی های کمک آسیاب بر دانسیته خام هاردمتال های WC-xCo

چکیده: مشخصات اولیه پودر شامل شکل و نحوه توزیع ذرات در قابلیت تراکم پذیری پودر و دستیابی به خواص بهینه در قطعه نهایی بسیار موثر می باشد. گرانوله نمودن مخلوط پودری بعد از آسیاب یکی...

مقاله تاثیر تنش متوسط كششی بر رفتار خستگی فولادهای كم آلیاژ تف جوشی شده 0

مقاله تاثیر تنش متوسط کششی بر رفتار خستگی فولادهای کم آلیاژ تف جوشی شده

چکیده: امروزه مزایای منحصربفرد پودر سبب گردیده که کاربرد این فرآیند در تولید انواع قطعات صنعتی گسترش چشمگیری یابد. بررسی ها نشان می دهند که مهمترین عامل شکست در قطعات فولادی متالورژی پودر که تحت...