برچسب: پرسشنامه

پرسشنامه جو مدرسه 0

پرسشنامه جو مدرسه

پرسشنامه جو مدرسه پرسشنامه جو مدرسه در سال ۲۰۰۰ توسط جورجیا پاشیاردیس ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد . این پرسشنامه در طیف ۵ درجه ای لیکرت است که دارای ۲۷...

پرسشنامه اثربخشی معلم 0

پرسشنامه اثربخشی معلم

پرسشنامه اثربخشی معلم پرسشنامه اثربخشی معلم  توسط استیفن چو و کریستین بولی ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که ۲۱ گویه در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت دارد. امتیاز دهی و...