برچسب: پروژه کتیا

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO...

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO...

کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO...

انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا

انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO...