برچسب: یادگیری

پاورپوینت فاکتورهای موثر بر یادگیری 0

پاورپوینت فاکتورهای موثر بر یادگیری

مقدمه:امروزه کاملاً مشخص شده است که تفاوت‌های افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی‌های آن‌ها بستگی دارد؛ بنابراین عوامل دیگری نظیر ویژگی‌های شخصیتی، دشواری تکلیف‌ها و تفاوت سبک‌ها ظرفیت افراد ،نگرش...

تحقیق بررسی اختلالات یادگیری و راه های درمان در دانش آموزان ابتدایی 0

تحقیق بررسی اختلالات یادگیری و راه های درمان در دانش آموزان ابتدایی

تحقیق بررسی اختلالات یادگیری و راه های درمان در دانش آموزان ابتدایی چکیده:بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است،...

تئوری یادگیری و انواع آن 0

تئوری یادگیری و انواع آن

تئوری یادگیری و انواع آن ]مقدمه[ این متن بر دو نظریه اصلی تمرکز دارد. نظریه اول (H1) مربوط می شود به یادگیری درون سازمانی (intra – organizational learning)  که بر اثرات شاخصهای سازمان یادگیرنده...

عوامل مؤثر بر یادگیری 0

عوامل مؤثر بر یادگیری

عوامل مؤثر بر یادگیری گفتیم که هدف آموزش آسان کردن یادگیری است.یادگیری را میتوان به راههای گوناگون تعریف کرد.کسب اطلاعات و اندیشه­های تازه، عادتهای مختلف،مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل همچنین یادگیریها...

ناشنوایی و جامعه 0

ناشنوایی و جامعه

ناشنوایی و جامعه روابط بین تدریس و یادگیری: می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان پذیر...

اجزاء و ارزشیابی یادگیری 0

اجزاء و ارزشیابی یادگیری

اجزاء و ارزشیابی یادگیری انتخاب و اجرای فعالیت های یادگیری روش ها و تکنیک های مختلف ارائه آموزشی برای انتقال مواد آموزشی که باید توسط مخاطب آموخته شود، در دسترس است. تکنیک ها روشهایی...

رابطه بین تدریس و یادگیری 0

رابطه بین تدریس و یادگیری

رابطه بین تدریس و یادگیری روابط بین تدریس و یادگیری: می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی...