برچسب: یادگیری

سازمان های یادگیرنده 0

سازمان های یادگیرنده

چکیده:برنامه‌های‌ بهبود مداوم‌ که‌ امروزه‌ نقل‌ محافل‌ مدیریتی‌ است‌، به‌ سرعت در تمام‌ سازمانها گسترده‌ می‌شوند. مدیران‌ به‌ این‌ امید چنین‌ برنامه‌هایی‌ را، که‌بعضاً هزینه‌های‌ گزافی‌ را نیز به‌ سازمان‌ تحمیل‌ می‌کنند، در دستور...

پاورپوینت فاکتورهای موثر بر یادگیری 0

پاورپوینت فاکتورهای موثر بر یادگیری

مقدمه:امروزه کاملاً مشخص شده است که تفاوت‌های افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی‌های آن‌ها بستگی دارد؛ بنابراین عوامل دیگری نظیر ویژگی‌های شخصیتی، دشواری تکلیف‌ها و تفاوت سبک‌ها ظرفیت افراد ،نگرش...

تحقیق بررسی اختلالات یادگیری و راه های درمان در دانش آموزان ابتدایی 0

تحقیق بررسی اختلالات یادگیری و راه های درمان در دانش آموزان ابتدایی

تحقیق بررسی اختلالات یادگیری و راه های درمان در دانش آموزان ابتدایی چکیده:بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است،...

تئوری یادگیری و انواع آن 0

تئوری یادگیری و انواع آن

تئوری یادگیری و انواع آن ]مقدمه[ این متن بر دو نظریه اصلی تمرکز دارد. نظریه اول (H1) مربوط می شود به یادگیری درون سازمانی (intra – organizational learning)  که بر اثرات شاخصهای سازمان یادگیرنده...

عوامل مؤثر بر یادگیری 0

عوامل مؤثر بر یادگیری

عوامل مؤثر بر یادگیری گفتیم که هدف آموزش آسان کردن یادگیری است.یادگیری را میتوان به راههای گوناگون تعریف کرد.کسب اطلاعات و اندیشه­های تازه، عادتهای مختلف،مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل همچنین یادگیریها...

اجزاء و ارزشیابی یادگیری 0

اجزاء و ارزشیابی یادگیری

اجزاء و ارزشیابی یادگیری انتخاب و اجرای فعالیت های یادگیری روش ها و تکنیک های مختلف ارائه آموزشی برای انتقال مواد آموزشی که باید توسط مخاطب آموخته شود، در دسترس است. تکنیک ها روشهایی...

ناشنوایی و جامعه 0

ناشنوایی و جامعه

ناشنوایی و جامعه روابط بین تدریس و یادگیری: می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان پذیر...

رابطه بین تدریس و یادگیری 0

رابطه بین تدریس و یادگیری

رابطه بین تدریس و یادگیری روابط بین تدریس و یادگیری: می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی...